Άξονες στρατηγικής ΠΣΣΕ για τον εθελοντικό τομέα

Προώθηση των αξιών και των αρχών του εθελοντικού τομέα και προβολή του οφέλους που προκύπτει από τη συμβολή του στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και συνοχή.
•  Δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις ΜΚΟ
Διασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τον εθελοντισμό και μεγιστοποίηση των προοπτικών του εθελοντικού τομέα μέσα από μεθοδευμένες ενέργειες για την ανάπτυξη, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητά του.

Ενίσχυση των δεξιοτήτων/ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του εθελοντικού τομέα.
Υποστήριξη των δομών των εθελοντικών οργανώσεων για αναβάθμιση της διοίκησης και της αποτελεσματικότητας τους, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων τους.
Διεύρυνση των φοροαπαλλαγών και άλλων ελαφρύνσεων για τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ.
Προστασία των οργανώσεων από τους παράνομους εράνους.
Εξορθολογισμός των σχεδίων των χορηγιών για τις οργανώσεις και ενίσχυση της πρόσβασης των οργανώσεων σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
Διασφάλιση της συμμετοχής των οργανώσεων σε διάλογο και διαβούλευση με το κράτος στα πλαίσια της χάραξης πολιτικών.
Αναγνώριση και πιστοποίηση της άτυπης μάθησης και συγκεκριμένα των δεξιοτήτων και εμπειριών που αποκτούνται μέσω της εθελοντικής προσφοράς.
Προώθηση επιστημονικών/ερευνητικών μελετών ως υπόβαθρου για την αναβάθμιση της λειτουργίας του εθελοντικού τομέα.
Προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του εθελοντικού τομέα. 
Περαιτέρω ανάπτυξη των μηχανισμών ενημέρωσης, καθοδήγησης και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων και του εθελοντικού τομέα σε διεθνές επίπεδο.
Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να διασφαλίζει τη διαφάνεια στον εθελοντικό τομέα. 
Δημιουργία υποδομών συνεχούς αξιολόγησης της δράσης και συμβολής του τομέα στη συνεχή αναβάθμιση του και της παρέμβασης του στους στόχους του κράτους.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 21/1/2022 Με στόχο την ενίσχυση του εθελοντισμού και την καλλιέργεια κουλτούρας κοι...
Στις 12/1/22 το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού πραγματοποίησε σεμνή τελετή επίδοσης τ...
Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού και το Σώμα Εθελοντών Λεμεσού μέσα στα πλαί...
Παγκύπρια εκστρατεία «Υιοθετήστε μια οικογένεια τα Χριστούγεννα» Έχεις στην καρδιά σου αγάπη; ...
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Επίτροπο Περιβάλλ...
Εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) με επικεφαλής τον Πρόεδρο του...
Αντιπροσωπεία του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), με επικεφαλής τον Πρόεδρο...
Αγκαλιάστηκαν με περίσσεια αγάπη οι εκστρατείες του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμ...
Η Ελληνική Τράπεζα, στηρίζει για ακόμη μια χρονιά την εκστρατεία «ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά», η οποία...
Εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) με επικεφαλής τον Πρόεδρο του...
Έχεις στην καρδιά σου αγάπη; Βοήθησε ένα παιδί να αρχίσει το σχολείο με χαμόγελο! Το Παγκύπριο Σ...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), είναι ανεξάρτητος θεσμός από το Γραφείο του...
«Έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε τον εθελοντισμό μας για να επιτελεί τον αναντικατάστατο προορισμό...
Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) Ηλίας Δημητρίου απευθύνει έκκ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: μέχρι 4 Αυγούστου 2021 Tο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβ...
Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούμε ξεδιπλώνεται δυναμικά το μεγαλείο του εθελοντισμού καθώς...
Το Πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ, Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας (ΚΕΑΕ) του ΠΣΣΕ, πραγματοποί...
Εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), με επικεφαλής τον Πρόεδρο το...
Ένα δυναμικό ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας του Παγκύπριου Συντον...
Έχεις στην καρδιά σου αγάπη; Βοήθησε μια οικογένεια που έχει ανάγκη! Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συ...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, έχει βραβευθεί με το βραβείο «Αργυρός Προστάτης το...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέματα: 1.Ανησυχητική η ανεξέλεγκτη δράση ομάδων που καλούν τους πολίτες να προσφέρο...
Ο εθελοντισμός είναι παντού και δεν περιορίζεται στη φυσική παρουσία! Μπορείς να προσφέρεις εθελοντ...
22/12/20Ηλεκτρονική εφημερίδα REPORTER – Δημοσιογράφος: Φοινιώ Σάββα «Ο εθελοντισμός είναι η φωνή...
21/12/20Ηλεκτρονική εφημερίδα REPORTER – Δημοσιογράφος: Φοινιώ Σάββα Ήταν μία απόφαση στιγμής που...
Αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), αποτελούμενη από τον Πρόε...
Η δύσκολη περίοδος της πανδημίας COVID-19 που διανύουμε, μπορεί να επέφερε πολλά προβλήματα σε συναν...
Το Σώμα Εθελοντών, το οποίο λειτουργεί βάσει του Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμ...
Αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), αποτελούμενη από τον Πρόε...
Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού με τη στήριξη του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου...
Στις 6 Δεκεμβρίου 2020 εν μέσω πανδημίας το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού τί...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) εκφράζει θερμές ευχαριστίες στη νεολαία που ...
Δραστηριότητες Εβδομάδας Εθελοντισμού  1-8 Δεκεμβρίου 2020 Μήνυμα Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακ...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), για 6η συνεχόμενη χρονιά, στήριξε με σχολικ...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) μέσα στα πλαίσια της Εβδομάδας Εθελοντισμού ...
Αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) αποτελούμενη από τον Πρόεδ...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) σε συνεργασία με τον Επίτροπο Εθελοντισμού κ...
Μέσα στα πλαίσια της στενής συνεργασίας του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) ...
Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης 22000001 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ‘Mένουμε...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε σχέση με...
Αναβολή 29ου Ετήσιου Παγκύπριου Συνέδριου Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Μετά τι...
Στην ανανέωση του μεταξύ τους Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν στις 14 Ιανουαρίου 2020 το Παγκύπριο ...
Ολοκληρώθηκε η εκστρατεία «Υιοθετήστε» μια οικογένεια τα Χριστούγεννα προσφέροντας βοήθεια σε 850 ...
Η αίθουσα εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου, ήταν κατάμεστη στις 2 Δεκεμβρίου, από πλήθος εθελοντών ...
«Τα παιδιά και η νεολαία αναδεικνύουν την αξία και το μεγαλείο του εθελοντισμού» Απονομή βραβείων ...
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 5ος Διαγωνισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελον...
Δραστηριότητες Εβδομάδας Εθελοντισμού  1-8 Δεκεμβρίου 2019 Δημοσιογραφική Διάσκεψη για έναρξη της...
Στο πλαίσιο Δημοσιογραφικής Διάσκεψης για την Εβδομάδα Εθελοντισμού, στις 27/11/19 στα γραφεία του Π...
Παγκύπρια εκστρατεία «Υιοθετήστε μια οικογένεια τα Χριστούγεννα» Έχεις στην καρδιά σου αγάπη; Β...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων πρ...
Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και το Επαρχιακό Συντο...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα της Εθελοντική...
900 παιδιά ευάλωτων οικογενειών άρχισαν τη σχολική χρονιά με χαρά και αισιοδοξία με την υποστήρι...
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και της Τ...
Αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), με επικεφαλή τον Πρόεδρο,...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5/8/19 Αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), απο...
Συνάντηση στο Αρχηγείο Αστυνομίας είχε στις 26/7/2019, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης με ...
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο καθιερωμένος Διάλογος που διοργανώνει το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο...
Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και το Επαρχιακό Συντονι...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), προκηρύσσει για 5η συνεχόμενη χρονιά την έν...
Προκήρυξη διαγωνισμού 5ος διαγωνισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού ...
ANAKOIΝΩΣΗ προς μαθητές και φοιτητές Είστε μαθητές ή φοιτητές και θέλετε να αξιοποιήσετε δημιουργι...
Το Πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ, Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας (ΚΕΑΕ) του ΠΣΣΕ σε συνεργασί...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το μεγαλείο της εθελοντικής προσφοράς ανέδειξε και φέτος η εκστρατεία του ΠΣΣΕ «Υιοθε...
Τα παιδιά του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου παρέδωσαν στον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου ...
Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) επέδωσε, στις 5 Απριλίου, στο...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κύρια αποτελέσματα 28ου Ετήσιου Παγκύπριου Συνεδρίου ΠΣΣΕ «Ο ρόλος των εθελοντών αυ...
Σε συνάντηση του Προέδρου του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), κ. Ηλία Δημητ...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), υλοποιεί την εκστρατεία «Υιοθετήστε» μια οι...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα της Εθελοντική...
Ο Πρόεδρος και η Γραμματέας του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) πραγματοποίη...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) αναφέρει, μετά την καταγγελία που έχει δημοσ...
Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού/Σώμα Εθελοντών Λευκωσίας διοργανώνει σεμινάριο με θ...
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2019, η 8η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, η ο...
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψήφιων έργων από την Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης για ...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) εκφράζει θερμές ευχαριστίες σ...
Σε μια προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της κοινωνικής προσφοράς του επιχειρηματικού κόσμου, το Παγκύπ...
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού...
Με το φετινό μήνυμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών «Οι εθελοντές κτίζουν ‘ανθεκτικές’ κοινότητες» γιο...
Δραστηριότητες Εβδομάδας Εθελοντισμού  1-8 Δεκεμβρίου 2018 Δημοσιογραφική Διάσκεψη για έναρξη της...
Η αίθουσα εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου, ήταν κατάμεστη στις 3 Δεκεμβρίου, από πλήθος εθελοντών ...
Το κοινό ενδιαφέρον τους για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών, καθώς και την επιθυμία τους ...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), ανακοινώνει ότι συνεχίζεται ...
Η Επίτροπος Περιβάλλοντος , το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και το Επαρχιακό Συντον...
Στο πλαίσιο της παγκύπριας εκστρατείας «Εθελοντισμός για πράσινες κοινότητες», η οποία υλοποιείται μ...
«Αττική, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και είμαστε κοντά σου» Παγκύπριος έρανος του Συντονιστικού Συμβ...
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στις 23 Σεπτεμβρίου 2018, σκυταλοδρομία για ενίσχυση του εράνου...
Ολοκληρώθηκε για 4η συνεχή χρονιά η εκστρατεία «ΌΛΑ τα παιδιά με σχολικά», η οποία διοργανώνεται από...
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ιατρική ημερίδα με θέμα «Καρκίνος του Προστάτη»  που διοργάνωσε η Βου...
Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), Ηλίας Δημητρίου, και μέλη τη...
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του ΠΣΣΕ Ηλία Δημητρίου και εκπροσώπων της Εκτελεστικής Γραμ...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) αναφέρει, μετά τη σύλληψη λόγω υπεξαίρεσης α...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), υλοποιεί για 4η συνεχόμενη χρονιά τις πιο κ...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, σε συνεργασία με το Κέντρο Παραγωγικότητας και το ...
Τα μαθήματα, οι εξετάσεις και οι σχολικές/πανεπιστημιακές σου υποχρεώσεις έχουν τελειώσει και ετοιμά...
Πολιτική ποιότητας Η ποιότητα στις μέρες μας έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος κάθε κοινωνικής και οικο...
Στα πλαίσια του μακροπρόθεσμου στόχου του ΠΣΣΕ για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και της λειτ...
5η Συνάντηση Διάλογος μεταξύ της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Εθελο...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗ Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελο...
To Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού σε ...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), διοργάνωσε σήμερα, στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη...