Γνωριμία με το ΠΣΣΕ

Γνωριμία με το Σώμα Εθελοντών

Σποτ για τον εθελοντισμό

Φιλμάκι/σποτ για τον εθελοντισμό - 'θελο'

Φιλμάκι/σποτ για τον εθελοντισμό με τη συμμετοχή του σκοπευτή Α. Νικολαΐδη

Κάνε το καλό και ρίξτο στο γιαλό (Νέο Σποτ για τον εθελοντισμό)