«Επειδή η προστασία του περιβάλλοντος και του πλανήτη μας είναι πρώτιστης σημασίας,  οργανώνουμε εθελοντικές δράσεις και εκσρατείες για την προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης» 

Post not found!