Το ΠΣΣΕ διατηρεί ένα δυναμικό κανάλι επικοινωνίας και πλαίσιο συνεργασίας με τις οργανώσεις μέλη του αλλά και με τον ευρύτερο χώρο των ΜΚΟ.

Η αμφίδρομη αυτή  συνεργασία περιλαμβάνει τόσο τη στήριξη των ΜΚΟ όσο και τη συμμετοχή των ΜΚΟ σε δράσεις του ΠΣΣΕ.

Post not found!