Το ΠΣΣΕ έχει αναπτύξει ένα δυναμικό κανάλι επικοινωνίας και πλαίσιο συνεργασίας με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στον τομέα του εθελοντισμού.

Η αμφίδρομη αυτή  συνεργασία περιλαμβάνει τόσο τη στήριξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα εθελοντισμού όσο και τη σταθερή συμμετοχή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε δράσεις του ΠΣΣΕ.