Προωθούμε την ενδυνάμωση της συνεργασίας και των σχέσεων με τις οργανώσεις μέλη μας, με σεβασμό στην πολυμορφία, αυτονομία και ανεξαρτησία της κάθε εθελοντικής οργάνωσης.