Η διενέργεια των εράνων στην Κυπριακή Δημοκρατία ρυθμίζεται με τον Περί Διενέργειας Εράνων Νόμο. Στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας για πάταξη κάθε μορφής παράνομου εράνου αλλά και της στήριξης των νόμιμων εράνων που διεξάγονται μεταξύ άλλων και από τις εθελοντικές οργανώσεις / ΜΚΟ, προτρέπουμε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να ελέγχουν τη νομιμότητα του εράνου πριν να προσφέρουν.

Post not found!