Ιστοσελίδα ΠΣΣΕ: www.volunteerism-cc.org.cy

Ο Δικτυακός Τόπος είναι ιδιοκτησία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού,  που είναι νομικό πρόσωπο με βάση τον ‘Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο 61(Ι)/2006’ και με έδρα τη Λευκωσία (εφεξής “μας” ή / και “Εμείς “).

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή πρόσβαση, των οποίων αποκλειστικός σκοπός είναι η διενέργεια της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επίσης και για να μπορει να γίνετε η χρήση του 3rd-party plug in (vimeo) για τα βίντεο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται, έχουν μόνο σκοπό την λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας, και είναι η επιλογή γλώσσας, η αποδοχή της πολιτικής και κρυπτογραφημένο authentication για να μην πρέπει να εισάγει ο χρήστης πάλι τις ίδιες πληροφορίες. Δεν αποθηκεύουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες τύπου προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη.

Με τη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ο χρήστης αποδέχεται τη χρήση τέτοιων cookies σε σχετικό μηνυμα.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Διεύθυνση: Τ.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία
Τηλ. + 357 22 514 786 │Φαξ: + 357 22 514 788
www.volunteerism-cc.org.cyinfo@volunteerism-cc.org.cy │www.ethelontis.net