Αγκαλιά Ελπίδας
Παγκύπρια Οργάνωση Γονέων και Φίλων Παιδιών με Εγκεφαλικές και άλλες Παραλύσεις

Μέλος από 2019

Αλκυονίδες
Φιλανθρωπικό Σωματείο

Μέλος από 2016

Cyprus Integrity Forum

Μέλος από 2014

Διεθνής Οργάνωση για την προώθηση των γυναικών της Ευρώπης
Συμβούλιο Κύπρου “Βραβείο για τις Γυναίκες της Ευρώπης”

Μέλος από 2019

Εuropa Uomo Κύπρου

Μέλος από 2009

Καραϊσκάκιο Ίδρυμα

Μέλος από 2019

ΚΕΝΘΕΑ

Μέλος από 2001

Kυπριακός Σύνδεσμος Στηθικών Νοσημάτων

Μέλος από 2008

Λατινική Φιλόπτωχος ‘Άγιος Αντώνιος’

Μέλος από 1977

Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου

Μέλος από 2002

MedicAlert Κύπρου

Μέλος από 2011

Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Ευημερίας Ηλικιωμένων

Μέλος από 1985

Παγκύπρια Οργάνωση Αποκαταστάσεως Αναπήρων

Μέλος από 1973

Παγκύπριος Σύνδεσμος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Παιδιού & Εφήβου

Μέλος από 1992

Παγκύπριος Φορέας Οργανώσεων Ψυχικής Υγείας

Μέλος από 2005

Σύλλογος “Πηγή Ζωής”

Μέλος από 2018

Σώμα Κυπρίων Οδηγών

Μέλος από 1973

Ταμείο Ευημερίας Σχολής Κωφών Παιδιών

Μέλος από 1973

Ταμείο Ευημερίας Τυφλών ‘Άγιος Βαρνάβας’

Μέλος από 1973