Το ΠΣΣΕ πραγματοποιεί συσκέψεις με τους προέδρους των οργανώσεων μελών του για θέματα που απασχολούν και επηρεάζουν τον εθελοντικό τομέα με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και λήψη αποφάσεων για ενέργειες αντιμετώπισης τους.

Post not found!