Η δραστηριότητα του ΠΣΣΕ στον τομέα των ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ευρύτερης συνεργασίας με θεσμούς και φορείς από τον διεθνή χώρο, για εκπροσώπηση του εθελοντικού τομέα/των ΜΚΟ και ενίσχυση της τεχνογνωσίας σε νέες μεθόδους και πρακτικές που αφορούν τα συστήματα του εθελοντισμού αλλά και του τρίτου τομέα γενικότερα.  Η δικτύωση του ΠΣΣΕ μεταφέρει στην Κύπρο τις ιδέες, τις τάσεις και τον προβληματισμό που αναπτύσσονται στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Post not found!