Το πρόγραμμα και ο διαγωνισμός, είναι πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ η οποία εφαρμόζεται από το 2005 με την υποστήριξη και συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Εφαρμογή: Σε όλες τις βαθμίδες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Σκοποί: Η εμπλοκή της διεύθυνσης/διοίκησης, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/φοιτητών σε εθελοντικά έργα

  • Η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών για σχεδιασμό και ανάληψη εθελοντικών έργων καθ΄ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους
  • Η δημιουργία Κοινωνικών/Εθελοντικών Ομίλων και Ομάδων
  • Η συμμετοχή των παιδιών και των νέων σε εθελοντικές δράσεις
  • Η καλλιέργεια των αρχών και των αξιών του εθελοντισμού και της ενεργού πολιτότητας
  • Η ανάπτυξη του αισθήματος της κοινωνικής ευθύνης για εμπλοκή σε εθελοντικές δράσεις προς όφελος της κοινωνίας

*Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και να υλοποιούν εθελοντικά έργα, χωρίς να είναι προϋπόθεση η συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Βραβεύσεις: Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό προσκαλούνται να παραστούν με εκπροσώπους τους στο Προεδρικό Μέγαρο, στην καθιερωμένη εκδήλωση εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών που παραθέτει το Προεδρικό
ζεύγος, κάθε Δεκέμβριο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης γίνεται η επίδοση των βραβεύσεων (αθλοθετούνται χρηματικά βραβεία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας), στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που
διακρίνονται στο Διαγωνισμό.

Πινακίδες διάκρισης: Το ΠΣΣΕ μπορεί να αναλάβει την τοποθέτηση πινακίδων τιμητικής διάκρισης στο χώρο των ιδρυμάτων.

2006-Σήμερα

134.895+

Συμμετέχοντες

3,200+

Εθελοντικά έργα

580+

Δράσεις σε κοινωνικά προγράμματα

450+

Δράσεις για ευάλωτες ομάδες

550+

Δράσεις για το περιβάλλον

1030+

Δράσεις ευημερίας

200+

Δράσεις για τον πολιτισμό

200+

Δράσεις αθλητισμού

Οδηγός Προγράμματος/Διαγωνισμού

Έντυπα Διαγωνισμού

Έντυπο Ι     –  Υποβολή Συμμετοχής /2022-2023
Έντυπο ΙΙ   –  Περιγραφή Εθελοντικού Έργου/2022-2023
Έντυπο ΙΙΙ  –  Συγκατάθεση/2022-2023