Το ΠΣΣΕ, με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, προκηρύσσει κάθε χρόνο διαγωνισμό έκθεσης ιδεών μεταξύ των τριών τάξεων του Γυμνασίου και της Α’ και Β’ Λυκείου και Τεχνικών Σχολών των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Μέσης & Τεχνικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εθελοντισμού (1-8 Δεκεμβρίου).

Οι εκθέσεις αξιολογούνται από ειδική Επιτροπή του Υπουργείου και οι βραβεύσεις γίνονται σε εκδήλωση του ΠΣΣΕ.