“Έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε, ως κόρη οφθαλμού, τον εθελοντισμό για να επιτελεί τον αναντικατάστατο προορισμό του”

“Ο εθελοντισμός απλώνει χέρια που αγκαλιάζουν και βοηθούν ανθρώπους”

Εκστρατείες Ενημέρωσης

Υλοποιούμε διάφορες εκστρατείες ενημέρωσης για τον εθελοντισμό στα ΜΜΕ, παρουσιάσεις σε φορείς, κ.ά.