Το ΠΣΣΕ έχει αναπτύξει σύστημα διαχείρισης ποιότητας για τη λειτουργία και τη δραστηριότητα του και έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015.

Οι διαδικασίες/δραστηριότητες του ΠΣΣΕ αξιολογούνται ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες του. Για το σκοπό αυτό θα χαρούμε να μας πείτε τις απόψεις σας για οποιαδήποτε διαδικασία, δραστηριότητα ή υπηρεσία, πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί και να αναβαθμιστεί.

Πείτε μας τις απόψεις σας

Αποστείλετε τις απόψεις σας στο email του ΠΣΣΕ info@volunteerism-cc.org.cy ή συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα πιο κάτω.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.