Η Κοινοτική Εργασία Χωρίς Αμοιβή (ΚΕΧΑ), ως ποινή εναλλακτική της φυλάκισης, είναι ένα μέτρο το οποίο στοχεύει στην κοινωνική αποκατάσταση και ενσωμάτωση των αδικοπραγούντων στην κοινωνία, ιδιαίτερα των νεαρών προσώπων.

Από το 2005 μέχρι σήμερα, υλοποιούμε σε συνεργασία με το κράτος το πρόγραμμα ΚΕΧΑ, στο πλαίσιο εφαρμογής του Περί Κηδεμονίας, και Άλλων Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων, Νόμου 46(1)1996.

Στο πλαίσιο του προγράμματος oι Επιτηρητές που εργοδοτούνται από τα ΕΣΣΕ αναλαμβάνουν την επιτήρηση των κηδεμονευομένων στην ολοκλήρωση των ωρών της Κοινοτικής Εργασίας και την εφαρμογή των διαδικασιών που προνοούνται σε συνεργασία με τους Κηδεμονικούς Λειτουργούς.

 

2005 - Σήμερα

370,334+

Ώρες Κοινοτικής Εργασίας

5,649+

Κηδεμονευόμενοι