Σώμα Εθελοντών – κεντρικό συντονιστικό σώμα εθελοντικής προσφοράς.

Δημιουργήθηκε – το 1991 από το ΠΣΣΕ.

Λειτουργεί – από τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού, με το συντονισμό του ΠΣΣΕ.

Οι διαχρονικές και ακατάλυτες αξίες του εθελοντισμού εμπνεύουν ανθρώπους και δημιουργούν στρατιές εθελοντών μέχρι σήμερα.

Ο εθελοντισμός απλώνει χέρια που αγκαλιάζουν και βοηθούν ανθρώπους!

2015-Σήμερα

17,600+

Οικογένειες υποστηρίχθηκαν

2,042+

Εθελοντές

Το Σώμα Εθελοντών

Ενημερώνει (ευκαιρίες, δικαιώματα, ευθύνες) εθελοντών

Εγγράφει εθελοντές

Εκπαιδεύει και Καθοδηγεί τους εθελοντές

Τοποθετεί εθελοντές
(με βάση το χρόνο, τα ενδιαφέροντα, δεξιότητες, κ.ά)

Αναγνωρίζει και πιστοποιεί την εθελοντική προσφορά

Εντοπίζει τις ανάγκες για εθελοντική προσφορά

Λειτουργεί με διαδικασίες & Πρωτόκολλα

Λειτουργεί με επαγγελματίες
διαφόρων ειδικοτήτων

Εφαρμόζει σύστημα ποιότητας

Λειτουργεί με εχεμύθεια και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα

Φιλμάκι/σποτ για τον εθελοντισμό με τη συμμετοχή του σκοπευτή Α. Νικολαΐδη

Κάνε το καλό και ρίξτο στο γιαλό (Νέο Σποτ για τον εθελοντισμό)

Φιλμάκι/σποτ για τον εθελοντισμό
'θελο'