Ο επιχειρηματικός κόσμος στηρίζει το έργο του ΠΣΣΕ και κατ’ επέκταση των ΜΚΟ και της κοινωνίας, με ποικιλόμορφες εθελοντικές δράσεις:

  • Στηρίζει τις εκστρατείες μας για την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων
  • Παρέχει εκπαίδευση, συμβουλευτική και τεχνική καθοδήγηση
  • Προσφέρει εξοπλισμό προς τις ΜΚΟ ή/και τις ευάλωτες ομάδες
  • Αναπτύσσει την εθελοντική κουλτούρα στο προσωπικό τους
  • Υποστηρίζει το έργο των ΜΚΟ
  • Αναπτύσσει και υποστηρίζει καινοτόμες κοινωνικές δράσεις

Εταιρικός Εθελοντισμός/Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Χρήσιμοι Οδηγοί
  • Οδηγός Εταιρικού Εθελοντισμού για υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – CSR Cyprus
  • How employees can organise private volunteering initiatives taking place in their own free time – A Workbook – CEV
  • Team building events for staff based on volunteering – A Workbook – CEV
  • How to organise a volunteer activity alone or with colleagues during working hours – CEV