Αναγνωρίζουμε ότι ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος είναι πρώτιστης σημασίας και γι’ αυτό καθορίζουμε περιβαλλοντικούς στόχους για τις δραστηριότητές μας και αναπτύσσουμε καινοτόμες δράσεις στον τομέα του εθελοντισμού και του περιβάλλοντος με τη συνεργασία και την κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων.

Πολιτική ΠΣΣΕ για το Περιβάλλον >>