Άσκηση δικαιώματος ενημέρωσης / πρόσβασης / διόρθωσης / διαγραφής / περιορισμού / εναντίωσης /φορητότητας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας βάσει του Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το πιο κάτω έντυπο:

  • Παρακαλούμε όπως διευκρινήσετε σε τι ενέργειες επιθυμείτε να προβεί το ΠΣΣΕ σε σχέση με την επιλογή σας πιο πάνω:
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.