Οι ανάγκες της κοινωνίας απαιτούν συλλογική προσπάθεια, συνέργειες και ωφέλιμες συνεργασίες για να προσφέρουμε την απαραίτητη στήριξη:

  • στις ευάλωτες ομάδες
  • στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ
  • στην κοινωνία γενικότερα.

Το Δίκτυο Εθελοντισμού μας, συνενώνει τις δυνάμεις σε όλα τα επίπεδα, για να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερες δράσεις προς όφελος της κοινωνίας.

Το Δίκτυο Εθελοντισμού είναι ένα μεγάλο Δίκτυο συνεργατών και υποστηρικτών το οποίο αποτελείται από εταιρείες, κρατικούς και ανεξάρτητους φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εθελοντές, επαγγελματίες,  κ.ά.

Γίνε υποστηρικτής του Δικτύου Εθελοντισμού

  • Eνημερώνεστε για τις ανάγκες που υπάρχουν
  •  Χωρίς καμία δέσμευση, προσφέρετε όταν και ότι μπορείτε: είδη πρώτης ανάγκης, εξοπλισμό, τεχνογνωσία, υπηρεσίες, κ.ά.

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.