Η σελίδα φιλοξενεί δράσεις και εθελοντικές πρωτοβουλίες από κάθε επίπεδο της κοινωνίας (εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, οργανωμένων συνόλων, εταιρειών/επιχειρήσεων, κυβερνητικών και άλλων φορέων).

“Επειδή ο Εθελοντισμός μπορεί να απλώσει χέρια για να αγκαλιάσει και να βοηθήσει ανθρώπους και την κοινωνία”