Επενδύουμε στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
...με προσήλωση στις ανάγκες των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ αλλά και της κοινωνίας.

Υπηρεσίες προς τα μέλη

Διάθεση εργαλείων/εγχειριδίων

Το ΠΣΣΕ προσφέρει μία μεγάλη σειρά εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού  τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στα δεδομένα της κάθε ΜΚΟ. Επικοινωνήστε μαζί μας!

Χρήση υποδομής & εξοπλισμού

Οι οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ αξιοποιούν την αίθουσα πολλαπλής χρήσης και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για διοργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων.

Προβολή

  • Υλοποιούμε εκστρατείες και προγράμματα ενημέρωσης για τον εθελοντισμό και το έργο που επιτελούν οι ΜΚΟ.
  • Προβάλλουμε πληροφορίες για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες σας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, σε ιστοσελίδες άλλων φορέων, κ.ά.

Συμβουλευτική & Τεχνική Καθοδήγηση

Προσφέρουμε συμβουλευτική και τεχνική καθοδήγηση σε ατομική ή ομαδική βάση σε σύγχρονες μεθόδους και καλές πρακτικές σε διάφορους τομείς: στρατηγικό προγραμματισμό και διοίκηση, οργάνωση γραφείου, οικονομική διαχείριση, εξεύρεση χρηματικών πόρων, αξιολόγηση προγραμμάτων και υπηρεσιών, διαχείριση εθελοντών, τεχνολογία, σχεδιασμό διαδικασιών, κ.ά. ​

Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Θεμάτων

  • Λειτουργούμε Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Θεμάτων για παρακολούθηση των  ευρωπαϊκών εξελίξεων.
  • Σας στηρίζουμε και σας  ενημερώνουμε για όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ.

Κατάρτιση

Επενδύουμε στη συνεχή κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των ΜΚΟ με προγράμματα κατάρτισης, μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης – Ανάπτυξης & Έρευνας

Υπηρεσία Ενημέρωσης

Λειτουργούμε Υπηρεσία Ενημέρωσης μέσω της οποίας προωθούμε πληροφορίες, ανακοινώσεις, νομοθεσίες, μέτρα, επιχορηγήσεις, ημερολόγιο δράσεων που ενδιαφέρουν τις ΜΚΟ στο σύνολο τους ή και κάθε οργάνωση ξεχωριστά.