Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση κρίσεων/καταστροφών σε διάφορα επίπεδα:

  • στην ανακούφιση των θυμάτων
  • στην ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων
  • στην αποκατάσταση περιοχών
  • στην ανάπτυξη των ευάλωτων κοινωνιών
  • στη στήριξη οργανωμένων συνόλων

 

2021

48,230.00

Στήριξη πυρόπληκτων περιοχών Λ/κας-Λ/σου

2020

300+

κιβώτια ξηράς τροφής
Στήριξη στο Λίβανο

2018

25,254.40

+ 48 κιβώτια ανθρωπιστικής βοήθειας
Στήριξη πυρόπληκτων Αττικής

2016

200+

εθελοντές
Αποκατάσταση καμένων εκτάσεων Ευρύχου – Σολέα

2007

177,111.00

Ανέγερση Δημοτικού Ιατρείου - Δήμο Ωλένης Ηλείας
(Συνεργασία με ΚΕΣ)

2007

200+

εθελοντές
Αναδάσωση Σαϊττά

2005-2008

414,131.00

Ανέγερση/Εξοπλισμός νέου νοσοκομείου - Σρι Λάνκα
Στήριξη θυμάτων Ν.Α. Ασίας (Συνεργασία με ΚΕΣ)