Οι οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο φάσμα ενδιαφερόντων της κοινωνίας των πολιτών.  Λειτουργούν προγράμματα, παρέχουν υπηρεσίες και συμβάλλουν σε διάφορα ζητήματα που απασχολούν την σύγχρονη κοινωνία.  Δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς:  ευημερία/πρόνοια, υγεία, κοινωνική συνοχή, πολιτισμό, αθλητισμό, δικαιοσύνη, περιβάλλον, ευημερία των ζώων, έκτακτες ανάγκες, ανθρώπινα δικαιώματα, εκπαίδευση,  κ.ά.

Συγκροτούν ένα πλούσιο πεδίο οργανωμένων δομών που αποτελείται από συντονιστικά συμβούλια, ενώσεις, οργανισμούς, ιδρύματα/σωματεία, δίκτυα, ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες, Κοινοτικά Συμβούλια/Επιτροπές εθελοντισμού κ.ά., τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς πολιτικής.

Το ΠΣΣΕ συντονίζει και στηρίζει όλα τα οργανωμένα σύνολα για διασφάλιση ενός ευνοϊκού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος λειτουργίας.

Γίνε Μέλος και επωφελήσου από
τις υπηρεσίες του ΠΣΣΕ