Η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και κάθε μορφή διάκρισης και ανισότητας, αποτελούν συλλογική ευθύνη.

Επειδή  ο εθελοντισμός απλώνει χέρια που βοηθούν και αγκαλιάζουν τους ανθρώπους, υλοποιούμε ειδικές δράσεις και εκστρατείες στήριξης των ευάλωτων ομάδων.

2015 - Σήμερα

20,400+

Οικογένειες έλαβαν υποστήριξη

4,720+

Υποστηρικτές

30+

Εκστρατείες

2,200+

Εθελοντές

Πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες