ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: Λειτουργός Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (Πρώτος Διορισμός)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΗ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (Πρώτος Διορισμός) Ανακοίνωση Προκήρυξης Αίτηση υποψηφίων (έκλεισε η υποβολή αιτήσεων 7/4/23 ώρα…

0
343