Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, 2022

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) υπέγραψε στις 19 Ιουλίου 2022, Μνημόνιο Συνεργασίας με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ). Το…

0
199