Η λειτουργία τους διέπεται από το Νόμο του ΠΣΣΕ (Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμου) και δραστηριοποιούνται ως συντονιστικά σώματα των επαρχιών τους. Έχουν μέλη τα επαρχιακά τμήματα παγκύπριων εθελοντικών οργανώσεων/MKO, τα Συμβούλια και τις Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού και άλλες τοπικές εθελοντικές οργανώσεις/MKO.  Αναπτύσσουν πολυσχιδή δράση σε διάφορους τομείς στη βάση του Νόμου που διέπει τη λειτουργία τους.

Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού

Γίνε μέλος στο ΕΣΣΕ της επαρχίας σου