Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), υλοποιεί από το 2015 την παγκύπρια εκστρατεία  «Υιοθετήστε» μια οικογένεια το Πάσχα, με σκοπό να βοηθούμε τις ευάλωτες οικογένειες να νιώθουν τη χαρά της Ανάστασης, προσφέροντας τους τα απαραίτητα για αυτή την περίοδο.  Το Πάσχα, αποδεικνύουμε έμπρακτα, ότι τίποτα δεν μπορεί να περιορίσει την αγάπη και την προσφορά.   Με δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας και πράξεις εθελοντισμού και προσφοράς μπορούμε να «απλώνουμε» τα χέρια μας για να αγκαλιάζουμε και να βοηθούμε περισσότερους ανθρώπους.

Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού
Καταχώριση αναγκών