ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΗ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (Πρώτος Διορισμός)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΗ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (Πρώτος Διορισμός) Ανακοίνωση Προκήρυξης Αίτηση υποψηφίων

0
113

Σεμινάριο Βιωματική Εφαρμογή Απαιτήσεων Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

To Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού διοργάνωσε Σεμινάριο με θέμα: Βιωματική Εφαρμογή Απαιτήσεων Γενικού Κανονισμού…

0
169