Γενική Συνέλευση ΠΣΣΕ 2018

Με βάση τη νομοθεσία το Συμβούλιο συγκαλείται σε Ετήσια Τακτική Συνεδρία τουλάχιστο μια φορά το χρόνο. Η Συνέλευση παίρνει όλες τις σοβαρές…

0
52

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2019

Ετήσια Γενική Συνέλευση ΠΣΣΕ Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) πραγματοποίησε την Ετήσια Γενική του Συνέλευση,  την Παρασκευή 28 Ιουνίου…

0
57

Διοικούσα Επιτροπή 2018-2020

Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Συμβουλίου. Αποτελείται από εκπροσώπους των οργανώσεων μελών του Συμβουλίου και από…

0
60