Τα Ετήσια Συνέδρια του ΠΣΣΕ διοργανώνονται κάθε έτος και σε μία επαρχία σε συνεργασία με το αρμόδιο Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού.

Σκοποί:

  • Κινητοποίηση και συμμετοχή των Εθελοντικών Οργανώσεων/ΜΚΟ σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, επαρχιακό και παγκύπριο.
  • Ανταλλαγή απόψεων για το ρόλο και την εξέλιξη των Εθελοντικών Οργανώσεων/ΜΚΟ.
  • Αλληλογνωριμία και δημιουργία κλίματος στενότερης συνεργασίας μεταξύ των Εθελοντικών Οργανώσεων/ΜΚΟ.
  • Έκδοση και προώθηση των πορισμάτων των Συνεδρίων.
  • Ευρύτερη προβολή θεμάτων που αφορούν τον εθελοντικό τομέα και ευαισθητοποίηση του κοινού και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.