Η Υπηρεσία Ενημέρωσης του ΠΣΣΕ προωθεί στις οργανώσεις μέλη ανακοινώσεις ενισχύσεων των Υπουργείων, Υφυπουργείων, Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών.