Με πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ το 1989, θεσμοθετήθηκε το πλαίσιο για τη λειτουργία Εθελοντικών/Κοινωνικών Ομίλων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Σκοποί:

  • καλλιέργεια του πνεύματος της αλληλεγγύης και προώθηση του εθελοντισμού.
  • ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μελών τους
  • ενεργός συμμετοχή και προσφορά
  • δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
  • εξυπηρετούν κοινωνικούς και άλλους σκοπούς

Eπικοινωνήστε μαζί μας σήμερα! για ενημέρωση, καθοδήγηση, συνεργασία

Post not found!