Με πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ το 1989, θεσμοθετήθηκε το πλαίσιο για τη λειτουργία Εθελοντικών/Κοινωνικών Ομίλων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Σκοποί:

  • καλλιέργεια του πνεύματος της αλληλεγγύης
  • προώθηση του εθελοντισμού
  • ενεργός συμμετοχή και προσφορά
  • δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
  • εξυπηρέτηση κοινωνικών και άλλων σκοπών

Eπικοινωνήστε μαζί μας σήμερα! για ενημέρωση, καθοδήγηση, συνεργασία

Post not found!