Στα πλαίσια άσκησης του ρόλου του ως βασικός συνομιλητής με το κράτος σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του, το ΠΣΣΕ συμμετέχει με εκπροσώπους του σε διάφορες Διυπηρεσιακές και Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

Post not found!