Στηρίζουμε τις οργανώσεις μέλη μας

Στις ενότητες της ειδικής αυτής σελίδας αναρτούνται εργαλεία, οδηγοί και πληροφορίες με σκοπό να στηρίξουμε τις οργανώσεις μέλη του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και κατ’ επέκταση των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού.  Η σελίδα θα εμπλουτίζεται σε καθημερινή βάση ώστε να καταστεί ένα σημείο αναφοράς για τις οργανώσεις.

Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας πρακτικές και εργαλεία που μπορεί να είναι χρήσιμα για τις ΜΚΟ.