Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) αναθέτει το ρόλο του/της «Πρεσβευτή/Πρέσβειρας Εθελοντισμού» σε αξιόλογες προσωπικότητες του νησιού μας, των οποίων η προσωπικότητα και το κύρος αναγνωρίζονται και εκτιμώνται από την κοινωνία της Κύπρου και από τους εθελοντές. Σκοπός είναι η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού από το δικό τους χώρο και τη δική τους έπαλξη.

Πρεσβευτής Εθελοντισμού 2022-2023