1989

  • Νομική κατοχύρωση ΠΣΕ (Ψήφιση του Περί Παγκυπρίου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμου 152/89