1971

Ίδρυση Επαρχιακού Συμβουλίου Ευημερίας Κερύνειας Ίδρυση Επαρχιακού Συμβουλίου Ευημερίας Λευκωσίας

0
17

1972

Ίδρυση Επαρχιακού Συμβουλίου Ευημερίας Λεμεσού Ίδρυση Επαρχιακού Συμβουλίου Ευημερίας Αμμοχώστου

0
21

1973

Ίδρυση Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας (ΠΣΕ) Ίδρυση Επαρχιακού Συμβουλίου Ευημερίας Πάφου

0
18

1974

Ανάπτυξη ειδικών δράσεων λόγω της εισβολής Επίδοση 1ης κρατικής χορηγίας στο ΠΣΕ

0
17

1977

Εισαγωγή προγράμματος επιμόρφωσης για τις οργανώσεις μέλη Άσκηση συντονιστικού ρόλου για διαχείριση κοινωνικών ζητημάτων και αναγκών σε προγράμματα παροχής υπηρεσιών…

0
18

1986

1ο Παγκύπριο Συνέδριο ΠΣΕ και καθιέρωση θεσμού των συνεδρίων

0
23

1987

Καθιέρωση εορτασμού 5ης Δεκεμβρίου (Διεθνής Ημέρας Εθελοντών)

0
23

1988

Ίδρυση Επιμορφωτικού Ινστιτούτου Κοινωνικής Πρόνοιας

0
23

1989

Νομική κατοχύρωση ΠΣΕ (Ψήφιση του Περί Παγκυπρίου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμου 152/89

0
28