1971

  • Ίδρυση Επαρχιακού Συμβουλίου Ευημερίας Κερύνειας
  • Ίδρυση Επαρχιακού Συμβουλίου Ευημερίας Λευκωσίας