1972

  • Ίδρυση Επαρχιακού Συμβουλίου Ευημερίας Λεμεσού
  • Ίδρυση Επαρχιακού Συμβουλίου Ευημερίας Αμμοχώστου