1986

  • 1ο Παγκύπριο Συνέδριο ΠΣΕ και καθιέρωση θεσμού των συνεδρίων