2001

  • Σύσταση Κέντρου Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας
  • Εγκαίνια ιδιόκτητου οικήματος
  • Ανάθεση από το κράτος της Προεδρίας της Εθνικής Επιτροπής για το Διεθνές Έτος Εθελοντών στον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ