2007

  • Παγκύπριος Έρανος για ανακούφιση των πυρόπληκτων περιοχών στην Ελλάδα (το προϊόν του εράνου συνέβαλε στην ανέγερση δημοτικού ιατρείου του Δήμου Ωλένης Ηλείας)