2016

  • Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Πολιτική Άμυνα
  • Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τους Φούρνους ΖΟΡΠΑ