2017

  • Κώδικας Χρηστής Διοίκησης, Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για τις ΜΚΟ
  • Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Επίτροπο Περιβάλλοντος
  • Έκφραση τιμής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον πρόεδρο του ΠΣΣΕ, για τη διαχρονική προσφορά του στον εθελοντισμό
  • Έναρξη εκστρατείας «Εθελοντισμός για πράσινες κοινότητες»
  • Πιστοποίηση ΠΣΣΕ από την ΕΕ, ως οργανισμός αποστολής εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες