Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Αμμοχώστου (ΕΣΣΕ Αμμοχώστου) συστάθηκε το 1972 και είναι το Συντονιστικό Σώμα των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ της επαρχίας της Ελεύθερης Αμμοχώστου. Βασικός τους στόχος είναι ο συντονισμός, η δραστηριοποίηση και η ανάπτυξη των διαφόρων εθελοντικών/μη κερδοσκοπικών οργανωμένων συνόλων της επαρχίας. Υπάγεται διοικητικά και λειτουργικά στο ΠΣΣΕ και εφαρμόζει την πολιτική και τα προγράμματα που αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή η οποία εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την Ετήσια Τακτική Συνεδρία των οργανώσεων μελών του και απαρτίζεται από εκπροσώπους των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού, των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ και αριστίνδην μέλη.

Διεύθυνση

Ταχ. Θυρίδα: 36203, 5386 Δερύνεια

Τηλέφωνο

99 124521

Φαξ

23 744002

Γίνε μέλος στο ΕΣΣΕ της επαρχίας σου