Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Κερύνειας (ΕΣΣΕ Κερύνειας) είναι το Συντονιστικό Σώμα των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ της Κερύνειας. Βασικός τους στόχος είναι ο συντονισμός, η δραστηριοποίηση και η ανάπτυξη των διαφόρων εθελοντικών/μη κερδοσκοπικών οργανωμένων συνόλων της επαρχίας. Υπάγεται διοικητικά και λειτουργικά στο ΠΣΣΕ και εφαρμόζει την πολιτική και τα προγράμματα που αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή η οποία εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την Ετήσια Τακτική Συνεδρία των οργανώσεων μελών του και απαρτίζεται από εκπροσώπους των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ και αριστίνδην μέλη.

Διεύθυνση

Ταχ. Θυρίδα: 24649, 1302 Λευκωσία

Ηλ. Διεύθυνση

Τηλέφωνο

97 743185

Φαξ

22 514788

Γίνε μέλος στο ΕΣΣΕ της επαρχίας σου