Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Πάφου (ΕΣΣΕ Πάφου) συστάθηκε το 1973 και είναι το Συντονιστικό Σώμα των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ της επαρχίας Πάφου. Βασικός τους στόχος είναι ο συντονισμός, η δραστηριοποίηση και η ανάπτυξη των διαφόρων εθελοντικών/μη κερδοσκοπικών οργανωμένων συνόλων της επαρχίας. Υπάγεται διοικητικά και λειτουργικά στο ΠΣΣΕ και εφαρμόζει την πολιτική και τα προγράμματα που αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή η οποία εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την Ετήσια Τακτική Συνεδρία των οργανώσεων μελών του και απαρτίζεται από εκπροσώπους των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού, των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ και αριστίνδην μέλη.

Διεύθυνση

Αριστοτέλη Σάββα 46, 8025 Αναβαργός, Πάφος

Ηλ. Διεύθυνση

Τηλέφωνο

26 953725

Φαξ

26 953125

Γίνε μέλος στο ΕΣΣΕ της επαρχίας σου